Đầu tưới Sprays – Hunter

Bec tưới spray nozzle 17A | Bec tưới spray nozzle 15A | www.thietbituoi.org

Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays

 • Đầu tưới Sprays là sản phẩm tưới chất lượng được nhập khẩu từ Hunter – Mỹ. Với bán kính tưới nhỏ cùng khả năng tưới góc rộng đến 360 độ. Béc tưới cây Sprays là sản phẩm phù hợp với tưới sân vườn và mảng cỏ nhỏ. Độ thẩm thấu nước cao.
 • Thân tưới tương thích với các dòng bec tưới chỉnh góc, góc phun cố định, và MP Rotator. Các đầu bec tưới nozzle với nhiều lựa chọn: tưới mưa bán kính 0.9 – 5.7m, chỉnh góc, cố định góc, tưới gốc, tưới hình chữ nhật.

Bec tưới spray nozzle 4A

Bec tưới spray nozzle 4A
Bec tưới spray nozzle 4A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 4A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 4A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0o đến 360o. Bec phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 0.9m đến 1.2m. Bec tưới spray nozzle 4A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 0.9 đến 1.2m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ; 0.31 đến 3.63 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 133 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 6A

Bec tưới spray nozzle 6A
Bec tưới spray nozzle 6A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 6A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 6A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0o đến 360o. Bec phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 1.5m đến 1.8m. Bec tưới spray nozzle 6A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 1.5 đến 1.8m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ; 0.37 đến 4.87 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 80 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 8A

Bec tưới spray nozzle 4A
Bec tưới spray nozzle 8A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 8A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 8A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0o đến 360o. Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 1.7m đến 2.8m. Bec tưới spray nozzle 8A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 1.7 đến 2.8m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ; 0.37 đến 4.94 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 46 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 10A

Bec tưới spray nozzle 10A
Bec tưới spray nozzle 10A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 10A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 10A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0o đến 360o. Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 2.1m đến 3.5m. Bec tưới spray nozzle 10A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 2.1 đến 3.5m
 • Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ; 0.63 đến 8.33 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 49 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 12A

Bec tưới spray nozzle 4A
Bec tưới spray nozzle 12A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 12A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 12A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0° đến 360°.  Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 2.7m đến 4.2m. Bec tưới spray nozzle 12A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 2.7 đến 4.2m
 • Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ; 0.81 đến 10.71 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 42 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 15A

Bec tưới spray nozzle 15A
Bec tưới spray nozzle 15A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 15A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 15A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0° đến 360°.  Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 3.4m đến 5.2m. Bec tưới spray nozzle 15A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 4.0 đến 5.2m
 • Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ; 1.19 đến 15.81 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 40 lít/m2/giờ

Bec tưới spray nozzle 17A

Bec tưới spray nozzle 17A
Bec tưới spray nozzle 17A
 • Các đầu bec tưới spray nozzle 17A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu bec tưới spray nozzle 17A với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Bec tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0° đến 360°. Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 4.6m đến 5.8m. Bec tưới spray nozzle 17A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Thông số kỹ thuật

 • Bán kính: 4.7 đến 5.7m
 • Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ; 1.54 đến 20.4 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
 • Lượng nước tưới: 40 lít/m2/giờ

Thời gian bảo hành: 2 năm

Video tưới cảnh quan Công Nghệ Sinh Học tại Thành Phố Hồ Chí Minh dùng đầu tưới sprays nozzle 17A, nozzle 15A và nozzle 12A

Xem thêm: Béc tưới nozzle Fixed Arc | Thiết kế hệ thống tưới tự động đơn giản | Thiết kế tưới sân vườn