BÀI VIỆT NỔI BẬT

Thiết bị tưới cỏ Weathermatic USA

01/06/2018 ledongdongduong 0

THIẾT BỊ TƯỚI CỎ WEATHERMATIC Thiết bị tưới cỏ WeatherMatic bao gổm các thiết bị: Đầu tưới LX, Bình tưới LX – Sprayer (Bình tưới LX-04, Bình tưới LX-06, Bình tưới LX-12). Bình tưới Rotor […]

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim
Hệ thống tưới nhỏ giọt

Ống tưới nhỏ giọt Netafim Israel

28/05/2018 ledongdongduong 0

ỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT NETAFIM ISRAEL Ống tưới nhỏ giọt Netafim Israel bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có […]