Lọc nước tưới cây tự động
BÀI VIỆT NỔI BẬT

Lọc nước tưới cây tự động

24/10/2019 ledongdongduong 0

Lọc nước tưới cây tự động – Azud Modular 300 lọc các hạt cặn trong nước với kích thước nhỏ từ 5 đến 400 micron. Ứng dụng trong lọc nước cho hệ thống tưới nhỏ […]

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim
Hệ thống tưới nhỏ giọt

Ống tưới nhỏ giọt Netafim Israel

28/05/2018 ledongdongduong 0

ỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT NETAFIM ISRAEL Ống tưới nhỏ giọt Netafim Israel bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có […]