Nguyên lý và những lợi ích từ tưới nhỏ giọt

Nguyên lý tưới nhỏ giọt và những lợi ích từ tưới nhỏ giọt

Nguyên lý nhỏ giọt
Nguyên lý nhỏ giọt

NGUYÊN LÝ TƯỚI NHỎ GIỌT

Nguyên lý tưới nhỏ giọt là nước được nhỏ từ từ từng giọt trong thời gian dài. Nước sẽ thấm dần vào đất nơi bộ rễ cây tập trung. Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt là tiết kiệm chi phí nhân công và nước tưới. Cây trồng được tưới nước đều, đầy đủ. Đất và phân không bị sói mòn, chảy trôi mà thấm xuống vùng rễ của cây.

Khoảng cách đầu nhỏ giọt giũa các béc nhỏ giọt tùy theo cây trồng
Khoảng cách đầu nhỏ giọt giũa các béc nhỏ giọt tùy theo cây trồng

Nguyên lý tưới nhỏ giọt – vùng rễ tích cực tập trung:

 • Rễ tập trung trong vùng đất xác định và qua đó tiết kiệm được năng lượng của cây trồng.
 • Nâng cao hiệu quả của việc hấp thu nước và chất dinh dưỡng. Phát triển độ ẩm và độ thông thoáng tối ưu cho đất.
Nguyên lý tưới nhỏ giọt
Nguyên lý tưới nhỏ giọt

Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt của vùng khô:

 • Giảm sự phát triển của cỏ dại.
 • Giảm chi phí nhân công, máy móc và chi phí diệt cỏ dại.
 • Tạo sự di chuyển dễ dàng cho nhân công và máy móc trong diện tích trồng trọt.
 • Ngăn ngừa sự xói mòn giữa các cây trồng.
Những lợi ích của tưới nhỏ giọt
Những lợi ích của tưới nhỏ giọt

Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt của vùng ướt:

 • Duy trì ẩm độ liên tục dọc theo rễ cây trồng.
 • Cho phép không khí duy trì trong vùng ướt.
 • Tập trung rễ tích cực của cây trồng trong vùng ướt.
 • Dải ướt liên tục sẽ tạo ra khối lượng cho rễ tích cực của cây.
 • Ngăn ngừa sự phát triển độ mặn của đất trong vùng ướt.
Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt của vùng ướt
Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt của vùng ướt

Vùng ướt theo từng loại đất:

 • Hình dạng của vùng ướt tuỳ thuộc vào đặc tính cấu tạo của đất.
 • Đối với đất nhẹ, nước phân bổ hẹp và sâu hơn.
 • Đối với đất nặng, nước phân bổ có hình giống như hình cầu.

Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt trên ống nhỏ giọt:

 • Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt trên ống nhỏ giọt.
 • Yêu cầu khoảng cách đầu nhỏ giọt dripper cho đất nặng: 0.50 – 1.00 m.
 • Yêu cầu khoảng cách đầu nhỏ giọt dripper cho đất vừa : 0.30 – 0.50 m.
 • Yêu cầu Khoảng cách đầu nhỏ giọt dripper cho đất nhẹ : 0.20 – 0.30 m.
 • Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt phải được cân nhắc với kết cấu đất và yêu cầu của cây trồng.
Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt trên ống nhỏ giọt
Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt trên ống nhỏ giọt

Hiện nay trên thị trường khoảng cách đầu nhỏ giọt 0.30cm là:

 • khoảng cách đầu nhỏ giọt dripper AZUD SPAIN : 0.30cm – Dây tưới nhỏ giọt 16mm – 2.2L
 • khoảng cách đầu nhỏ giọt dripper RAINBIRD: 0.50cm – ống tưới nhỏ giọt RainBird

Những lợi ích từ tưới nhỏ giọt:

Tưới nhỏ giọt với lưu lượng thấp mang lại:

 • Độ ẩm đất đồng đều và tối ưu.
 • Tạo sự thông thoáng hoàn hảo cho đất.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nước.
 • Nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng.

Ưu và nhược điểm hệ thống tưới nhỏ giọt