Vòi phun AAN WeatherMatic

 • Tỷ lệ mưa: 30 – 146 mm/h
 • Bán kính tưới: 2,4 – 5,2 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar

Mô tả

VÒI PHUN AAN WEATHERMATIC

VÒI PHUN AAN WEATHERMATIC
VÒI PHUN AAN

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM VÒI PHUN AAN WEATHERMATIC

 • Béc có độ bám nhờ ren cưa dễ dàng điều chỉnh
 • Duy trì tỷ lệ mưa phù hợp trong phạm vi bán kính tưới
 • Vít điều chỉnh bán kính làm bằng thép không gỉ
 • Lọc rác thể tháo rời, có thể sử dụng lại được.

CÁC ỨNG DỤNG VÒI PHUN AAN WEATHERMATIC

 • Có thể sử dụng với tất cả các đầu phun LX Series
 • Phù hợp với tất cả các đầu phun tiêu chuẩn

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG VÒI PHUN AAN WEATHERMATIC

 • Tỷ lệ mưa: 30 – 146 mm/h
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar

Vòi phun AAN WeatherMatic gồm:

 • Vòi phun AAN-08A
 • Vòi phun AAN-10A
 • Vòi phun AAN-12A
 • Vòi phun AAN-15A
 • Vòi phun AAN-17A

Vòi phun AAN-08A

 • Bán kính tưới: 2,4 – 2,7 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar
VÒI PHUN AAN-08A
VÒI PHUN AAN-08A

Vòi phun AAN-10A

 • Bán kính tưới: 3,0 – 3,4 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar
Vòi phun AAN-10A
Vòi phun AAN-10A

Vòi phun AAN-12A

 • Bán kính tưới: 3,7 – 4,0 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar
Vòi phun AAN-12A
Vòi phun AAN-12A

Vòi phun AAN-15A

 • Bán kính tưới: 4,6 – 4,9 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar
Vòi phun AAN-15A
Vòi phun AAN-15A

Vòi phun AAN-17A

 • Bán kính tưới: 4,9 – 5,2 m
 • Áp suất: 1,4 – 2,8 Bar
Vòi phun AAN-17A
Vòi phun AAN-17A
Thông số kỹ thuật vòi phun AAn Series
Thông số kỹ thuật vòi phun AAn Series

Bình tưới Max Sprays

Giá béc tưới WeatherMatic