Sự đa dạng của các hệ thống tưới phun nước

Hệ thống tưới phun nước - Cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa

Ống cuộn dẫn nước cho hệ thống tưới nước phun mưa dạng tuyến tính
Ống cuộn dẫn nước cho hệ thống tưới nước phun mưa dạng tuyến tính

CÁC DẠNG HỆ THỐNG TƯỚI PHUN NƯỚC

Chúng ta nghiên cứu về hệ thống tưới phun nước, cách làm hệ thống tưới phun mưa, cũng như việc cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa có nhiều loại hệ thống tưới phun nước khác nhau:

1.) Loại di chuyển bằng tay: Hệ thống tưới phun nước

Đây là một hệ thống tưới phun nước di động. Ta có thể di chuyển hệ thống từ khu này đến khu khác. Chiều cao béc tưới có thể dễ dàng điều chỉnh theo kích thước cây trồng.

Hệ thống tưới phun có thể di chuyển tử khu này đến khu khác
Hệ thống tưới phun nước có thể di chuyển tử khu này đến khu khác
 • Ưu điểm: Đây là loại hệ thống tưới tiêu đầu tư chi phí thấp.
 • Nhược điểm: Tốn chi phí nhân công dời liên tục trong quá trình tưới.

2.) Loại cuộn ống tưới một bên: cách làm hệ thống tưới phun mưa đơn giản

Béc phun mưa được lắp đặt trên khung ống. Nhờ hệ thống bánh xe di chuyển tuyến tính.

Đây là cách làm hệ thống tưới phun mưa dễ
Đây là cách làm hệ thống tưới phun mưa đơn giản
 • Ưu điểm: Đây là loại hệ thống tưới tiêu dễ làm. Các xưởng cơ khí tại địa phương có thể gia công.
 • Nhược điểm: Cồng kềnh, áp dùng tưới cho các loại hoa màu, cây có thân thấp.

Ống cuộn cho hệ thống tưới phun mưa dạng này tuyến tính

Ống cuộn dẫn nước cho hệ thống tưới nước phun mưa dạng tuyến tính
Ống cuộn dẫn nước cho hệ thống tưới nước phun mưa dạng tuyến tính

3.) Hệ thống di chuyển tuyến tính: Hệ thống tưới phun mưa cho rau 

Hệ thống tưới phun mưa cho rau qui mô rộng rộng lớn
Hệ thống tưới phun mưa cho rau qui mô rộng rộng lớn
Mẫu thiết kế hệ thống tưới phun mưa cánh đồng lớn
Mẫu thiết kế hệ thống tưới phun mưa cánh đồng lớn
 • Ưu điểm: Đây là loại hệ thống tưới tiêu trên diện tích rộng lớn. Tưới nước đều.
 • Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao.

4.) Hệ thống trục trung tâm: Cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa

Cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa theo dạng xoay trục
Cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa theo dạng xoay trục
 • Ưu điểm: Đây là loại hệ thống tưới tiêu trên diện tích rộng lớn. Tưới nước đều. Nguồn nước cố định.
 • Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao.

5.) Hệ thống súng bắn: Hệ thống tưới nước phun mưa

Hệ thống tưới nước phun mưa dùng súng bắn gắn vào xe di chuyển
Hệ thống tưới nước phun mưa dùng súng bắn gắn vào xe di chuyển
 • Ưu điểm: Hệ thống tưới tiêu trên diện tích rộng lớn. di chuyển linh hoạt. đơn giản.
 • Nhược điểm: Chi phí đầu tư xe.

6.) Hệ thống lắp béc tưới cố định: Hệ thống phun tưới nước chủ yếu được sử dụng trong các khu vườn nhỏ và tưới cỏ sân vườn.

Hệ thống tưới cây, cỏ cho sân vườn
Hệ thống tưới cây, cỏ cho sân vườn – hệ thống tưới nước phun mưa
 • Ưu điểm: Đây là loại hệ thống tưới tiêu trên diện tích sân vườn. không tốn chi phí nhân công.
 • Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu lớn.

Thiết kế tưới phun mưa đúng cách

Bài liên quan đến các hệ thống tưới phun mưa cho rau, cách làm hệ thống tưới phun mưa, cách lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, hệ thống tưới nước phun mưa, hệ thống tưới phun mưa cho rau.

Những mẫu béc phun sương, phun mưa