Vòi phun rotor 5000

Vòi phun rotor 5000

 • Sử dụng tưới những bãi cỏ kích thước trung bình đến kích thước lớn như resort, công viên, quảng trường, Xí nghiệp.
 • Tỷ lệ mưa: 15 mm/h.
 • Bán kính tưới: 7,6 đến 10,7 m.
 • Áp lực: 1,7 đến 3,1 bar

Mô tả

VÒI PHUN ROTOR 5000 RAIN BIRD

Vòi phun rotor 5000, béc phun rotor 5000 RainBird, Đầu phun rotor 5000 Rain Bird, béc tưới rotor 5000 Rain Bird, Vòi tưới rotor 5000 Rain Bird. Sử dụng công nghệ phun Rain Curtain. Đầu phun Rotor 5000 là lựa chọn lý tưởng cho những bãi cỏ kích thước trung bình đến kích thước lớn. chọn bán kính tưới từ 7.3m đến 10.7m.

Vòi phun Rotor 5000 Rain Bird
Vòi phun Rotor 5000 Rain Bird

Thông số kỹ thuật béc phun rotor 5000 RainBird – Vòi phun Rotor 5000

Đầu phun Rotor 5000 - Thiết bị tưới cỏ RainBird
Vòi phun Rotor 5000 – Béc phun rotor 5000 RainBird
Thông số kỹ thuật béc tưới phun mưa rainbird - Thiết bị tưới Rainbird
Thông số kỹ thuật béc tưới phun mưa rainbird – Béc phun rotor 5000 RainBird
Thông số béc tưới cỏ Rotor 5004 - Thiết bị tưới cỏ rainbird
Thông số béc tưới cỏ Rotor 5000 – béc tưới rotor 5000 Rain Bird

Vòi phun Rotor 5000 có ba loại béc tưới tương ứng với 3 màu là 3 bán kính khác nhau.

Bán kính béc tưới phun RainBird
Bán kính béc tưới phun RainBird – béc tưới rotor 5000 Rain Bird
 • Màu đỏ (Red) : bán kính tưới : 7,6 m.
 • Màu xanh lá (Green): bán kính tưới: 9,1 m.
 • Màu xám (Beige):10,7 m

Phạm vi hoạt động:

 • Tỷ lệ mưa: 15 mm/h.
 • Bán kính tưới: 7,6 đến 10,7 m.
 • Vít điều chỉnh bán kính cho phép giảm bán kính 25% mà không cần thay đổi đầu phun.
 • Áp lực: 1,7 đến 3,1 bar

Thông số kỹ thuật:

 • Đầu vào 3/4 “(20/27)
 • Đảo ngược điều chỉnh vòng tròn đầy đủ và một phần 40 ° – 360 °
 • Điều chỉnh vòng tròn đầy đủ 360 °
Béc tưới phun mưa Rainbird - Béc tưới cỏ Rotor 5004 / 5000
Béc tưới phun mưa Rainbird – Béc phun rotor 5000 RainBird

Bình tưới rotor RainBird

Xem video vòi tưới rotor 5000 – Đầu phun rotor 5000 Rain Bird

Đầu phun Rotor 3500 RainBird